Итгэмжлэл олгох

ОХУ-д байгаа иргэн та өөрийн эрх, хийхийг хүсэн үйлдэл, тухайлбал өөрийн өмчлөлийн орон сууцаа бусдад худалдах эрхээ шилжүүлэх, банкинд данс нээлгэх үйлдлийг өөрөө бус, Монгол Улсад байгаа өөрийн төлөөлөгчөөр буюу итгэмжлэгдэгчээр дамжуулан эдлэх, эсхүл хийх боломжтой. Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3-д заасны дагуу таныг төлөөлөх итгэмжлэгдэгчийн эрх хууль тогтоомжийн дагуу (тухайлбал насанд хүрээгүй хүүхдийг төлөөлөх эцэг, эхийн эрх) болон итгэмжлэлийн үндсэн дээр үүсдэг. Итгэмжлэл гэрчлүүлэхдээ тодорхой эрх, үүргийг шилжүүлсэн итгэмжлэлийг шаардлага хангахуйц байдлаар бичиж, дараахь материалыг бүрдүүлсэн байна.

Бүрдүүлэх материал:

 1. Монгол Улсын гадаад паспорт, эсхүл иргэний үнэмлэхний хуулбар (хамтран өмчлөгч эрхээ шилжүүлэх бол өмчлөгч бүрийн бичиг баримт)
 2. ОХУ-д хэрэглэж буй ID card/жолооны үнэмлэхний хуулбар (хамтран өмчлөгч эрхээ шилжүүлэх бол өмчлөгч бүрийн бичиг баримт)
 3. 18 нас хүрээгүй хүүхдийн өмнөөс итгэмжлэл гаргах бол хүүхдийн бичиг баримтын хуулбар
 4. Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой итгэмжлэл гэрчлүүлэх бол үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 5. Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт /зөвхөн money order/

Дээрх материалыг бүрдүүлж, Ерөнхий консулын газарт өөрийн биеэр авчрах буюу боломжгүй тохиолдолд баталгаат шуудангаар илгээнэ.

Нэмэлт шаардлага, тайлбар:

 • Итгэмжлэлийг зөвхөн крилл үсгээр бичнэ.
 • Итгэмжлэлийн хүчинтэй байх хугацааг тодорхой бичих бөгөөд 1 сараас 3 хүртэлх жил байж болно.
 • Итгэмжлэлд хүлээн авагчийн регистрийн дугаарыг бичсэн байна.
 • Итгэмжлэгч өөрийн холбоо барих утасны дугаарыг бичсэн байна.
 • Таны итгэмжлэл ажлын 3 өдрийн дотор Гадаад харилцааны яамны Консулын газарт хүргэгдэнэ.
 • Итгэмжлэгдэгч Гадаад харилцааны яамны Консулын газарт иргэний бичиг баримттайгаа өөрийн биеэр очиж гарын үсэг зурж итгэмжлэлээ авна.

Дараахь холбоосоор орж, загвар маягтын дагуу итгэмжлэлээ бичнэ үү:

Маягт 1 Итгэмжлэл /Ерөнхий/
Маягт 2 Орон сууц /1 өмчлөгч/
Орон сууц /2 өмчлөгч/
Орон сууц /3 өмчлөгч/
Маягт 3 Хашаа, байшин
Маягт 4 Үл хөдлөх хөрөнгө /1 өмчлөгч/
Үл хөдлөх хөрөнгө /2 өмчлөгч/
Үл хөдлөх эд хөрөнгө /3 өмчлөгч/
Маягт 5 Шүүхэд төлөөлөх
Маягт 6 Тэтгэвэр авах
Маягт 7 Хадгаламж захиран зарцуулах
Маягт 8 Хүүхдийн мөнгө авах /1 хүүхэд/
Хүүхдийн мөнгө авах  /1-ээс дээш хүүхэд/
Маягт 9 Газар авах /1 хүн/
Газар авах /2 хүн/
Газар авах /3 хүн/
Маягт 10 Иргэний үнэмлэх авах
Маягт 11 Хүүхэд харгалзан авчрах (монголоос авчрах)