images

Дэлхий нийтээрээ авлигын эсрэг нэгдье

Гадаад мэдээ

2022-12-09

84

Дэлхийн улс орнуудын удирдагчид 2003 онд Авлигын эсрэг Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Конвенцид нэгдэн, гарын үсэг зурах бага хурлыг Мексикийн Мерида хотноо зохион байгуулж байсан ба Дэлхийн улс орнуудын өндөр албан тушаалтнууд гарын үсгээ зурсан энэхүү өдрийг Авлигын эсрэг олон улсын өдөр хэмээн Нэгдсэн Үндэсний байгууллагаас албан ёсоор тунхагласан билээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://iaac.mn/post/104780 холбоосоор үзнэ үү.