images

БУРИАДЫН СОЁЛЫН ТӨВ-Д СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН ГАРДУУЛАВ.

Ерөнхий консулын газрын мэдээ

2023-12-08

121

ОХУ-ын Эрхүү мужийн “Буриадын соёлын төв”-ийн үндэсний монгол бичгийн
сургалт, уран бичлэгийн сургалтын үйл ажиллагааг дэмжиж ЕКГ-ын зүгээс 2 сая
төгрөгийн үнэ бүхий сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр дэмжлэг үзүүлэв.